Hướng dẫn sử dụng giao diện SmartPK

Sau khi cài đặt thành công SmartPK và đăng nhập vào game, các bạn sẽ thấy giao diện như sau: 


Nút SmartPK: hiển thị bảng điều khiển tập trung SmartPK.  

Nút thay đổi chế độ: thay đổi 1 trong 3 chế độ chơi LC/II/ PK (Luyện công/Tạm dừng/Player Kill).

Nút ghi tọa độ (luyện công): cho phép các bạn Ghi/Xóa tọa độ luyện công để thiết lập bãi luyện công (bãi train).

Bánh răng ở của sổ Chat: dùng để mở các thiết lập nhanh cho phần PK và một số tiện ích phụ trợ khác.

Nút điều khiển: dùng để điều khiển tổ đội.


Dưới đây là giới thiệu chi tiết giao diện.

1. Giao diện quản lý tập trung của SmartPK

Khi nhấn vào nút SmartPK bạn sẽ thấy giao diện quản lý tập trung của SmartPK như dưới đây:


Tài khoản: Các thông tin về tài khoản (account) sử dụng SmartPK.     
Điều khiển: Hiện thị danh sách và trạng thái của các tính năng SmartPK đang hỗ trợ. Người dùng có thể thiết lập nhanh các tính năng. 
Ủy thác luyện công: Trong khi đang treo nhân vật luyện công trên máy PC tại nhà, các bạn muốn đăng nhập tham gia hoạt động game trên 1 thiết bị khác rồi thoát. Tính năng này giúp các bạn chỉ cần 1 cú click, máy PC ở nhà sẽ tự kết nối lại và tiếp tục chạy các hoạt động khác bình thường.
Thông tin: Gồm thông tin về phiên bản của SmartPK và giúp các bạn truy cập đến các trang hướng dẫn sử dụng và các kênh liên hệ với team để được hỗ trợ.

1.1. Tab Tài khoản


Nhân vật: Mã (ID) nhân vật các bạn.
Gói: Tên gói SmartPK các bạn đã mua VIP. 
Ngày hết hạn: Ngày hết hạn gói VIP.
Mua VIP: Mở trang mua VIP cho nhân vật của các bạn.
Chuyển VIP: Mở trang chuyển VIP từ nhân vật này sang nhân vật khác.
Đăng nhập lại: Đăng nhập lại sau khi thực hiện gia hạn để hệ thống cập nhật hạn sử dụng mới.
Đổi mật khẩu cấp 1: Mở trang đổi mật khẩu cấp 1 và mật khẩu cấp 2.
Quên mật khẩu cấp 2: Mở trang lấy lại tài khoản và mật khẩu cấp 2.

1.1.1. Mua VIP

Mở trang mua VIP cho nhân vật của các bạn. Các bạn làm theo link hướng dẫn sau: https://kto.smartpk.app/2023/04/huong-dan-mua-vip.html

1.1.2. Chuyển VIP

Bước 1: Thực hiện chuyển VIP.
 

Bước 2: Điền mã (ID) nhân vật và bấm đồng ý để xác nhận.
 

1.1.3. Đăng nhập lại

Khi thực hiện gia hạn VIP xong, các bạn đăng nhập lại để hệ thống cập nhật hạn sử dụng mới.

1.1.4. Đổi mật khẩu cấp 1

Các bạn đăng nhập bằng mật khẩu cấp 2 sẽ ra giao diện để đổi mật khẩu cấp 1 và mật khẩu cấp 2.

1.1.5. Quên mật khẩu cấp 2

Các bạn sử dụng tài khoản email đăng ký SmartPK ban đầu để lấy lại tài khoản và mật khẩu cấp 2 theo hướng dẫn như hình bên dưới.
 

1.2. Tab Điều khiển

 
Hướng dẫn: Hiển thị cách thao tác trên tab điều khiển.
Thiết lập khác: Hiển thị các tab thiết lập chi tiết cho từng hoạt động của nhân vật. 
Lưu thứ tự: Lưu lại thứ tự ưu tiên sau khi các bạn đã sắp xếp thứ tự ưu tiên các hoạt động [LC] Luyện công, [HĐ] Hoạt động, [NV] Nhiệm vụ, [PB] Tổ đội…
Mũi tên lên: Thay đổi thứ tự ưu tiên các hoạt động [LC], [HĐ], [NV], [PB]…
Mũi tên xuống: Thay đổi thứ tự ưu tiên các hoạt động [LC], [HĐ], [NV], [PB]…
Đồng bộ thiết lập: Đồng bộ thiết lập các hoạt động [LC], [HĐ], [NV], [PB] đã cấu hình trên website vào game.

1.2.1. Hướng dẫn

Hiển thị hướng dẫn cách thao tác trên tab điều khiển.
 

1.2.2. Thiết lập khác

Hiển thị bảng cấu hình thiết lập chi tiết cho các hoạt động [LC] Luyện công, [HĐ] Hoạt động, [NV] Nhiệm vụ, [PB] Tổ đội…


 

1.2.3. Thay đổi và lưu thứ tự ưu tiên

Dùng thảy đổi vị trí các hoạt động trên tab điều khiển.


 

1.2.4. Đồng bộ thiết lập

Dùng khi các bạn thiết lập các hoạt động [LC] Luyện công, [HĐ] Hoạt động, [NV] Nhiệm vụ, [PB] Tổ đội… trên website SmartPK. Sau đó, các bạn vào Game và đồng bộ thiết lập để nhận cấu hình mới thiết lập từ Server.


 

1.3. Tab Ủy thác luyện công

Các bạn có thể xem video hướng dẫn theo link sau: https://www.youtube.com/watch?v=U6gMXGQxMx8
hoặc làm theo hướng dẫn sau:

Thiết lập Máy cắm train:
 

Thiết lập thiết bị đăng nhập khác: 
 

  

1.4. Tab Thông tin

Bao gồm thông tin phiên bản, danh sách tính năng mới cập nhật:
 

Hướng dẫn sử dụng: Truy cập đến trang hướng dẫn sử dụng của SmartPK.
Hỗ trợ [Facebook]: Truy cập đến Fanpage của SmartPK Kiếm Thế (KTO).
Hỗ trợ Discord: Truy cấp đến app Discord của SmartPK để tương tác trao đổi trực tiếp với team và các bạn khác cùng sử dụng SmartPK.
Sao chép Log: sao lưu Log hoạt động của các bạn vào thư mục định sẵn của SmartPK.
Xóa Log: xóa Log hoạt động của các bạn trong thư mục định sẵn của SmartPK.

2. Nút thay đổi chế độ Auto

Các bạn chọn 1 trong 3 chế độ chơi LC/II/PK. 

Chế độ LC: Ở chế độ này SmartPK sẽ giúp các bạn tự đi các hoạt động cá nhân, hoạt động tổ đội, hoạt động định giờ mà SmartPK đang hỗ trợ.

Chế độ II: Ở chế độ này SmartPK sẽ ngừng hoạt động, SmartPK chỉ hỗ trợ các thiết lập trong mục tiện ích hoạt động.

Chế độ PK: Ở chế độ này các bạn sẽ trực tiếp điều khiển nhân vật, SmartPK chỉ hỗ trợ tìm mục tiêu và combo chiêu thức theo thiết lập.

3. Ghi tọa độ (luyện công)

Cho phép các bạn Ghi/Xóa tọa độ luyện công để thiết lập bãi luyện công (bãi train).

4. Bánh răng ở của sổ Chat

Dùng để mở các thiết lập nhanh cho phần PK và một số tiện ích phụ trợ khác.
 

5. Nút điều khiển

Dùng để điều khiển tổ đội (Yêu cầu: các thành viên trong tổ đội đều sử dụng SmartPK). Ở chế độ PK, nút điều khiển còn tích hợp thêm chức năng post tọa độ nhanh.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hướng dẫn cài đặt SmartPK Auto Võ Lâm 1 Mobile trên iOS

Hướng dẫn cài đặt/update SmartPK Auto Võ Lâm 1 Mobile trên Android và giả lập

Hướng dẫn update hoặc khôi phục SmartPK Auto Võ Lâm 1 Mobile trên iOS