Hướng dẫn cài đặt SmartPK Auto Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile trên iOS 14.x trở xuống

Hiện tại chúng tôi chỉ hỗ trợ cài đặt SmartPK VL1m trên iOS từ 14.x trở xuống cho các bạn đã mua License gói FULL hoặc đang có tối thiểu 100,000 xu trong tài khoản SmartPK. Các bạn đang sử dụng iOS 15 trở lên vui lòng KHÔNG làm theo hướng dẫn này.

Bước 1.

Vào trang https://id-vl1m.smartpk.app và đăng nhập vào tài khoản SmartPK

Bước 2.

Vào tab Hướng dẫn rồi làm tuần tự & đầy đủ theo các bước trong hướng dẫn đó.Bài đăng phổ biến từ blog này

Hướng dẫn cài đặt SmartPK Auto Võ Lâm 1 mobile trên iOS 15 trở lên

Hướng dẫn update hoặc khôi phục SmartPK Auto Võ Lâm 1 mobile trên iOS 15 trở lên

Hướng dẫn cài đặt/update SmartPK Auto Võ Lâm 1 mobile trên Android và giả lập